Mellom 1. september 2006 og 31. desember 2019


Hvis du ble borger av et annet land mellom 1. september 2006 og 31. desember 2019, har du tapt ditt norske statsborgerskap hvis du eller foreldrene dine søkte om, eller samtykket til, at du skulle bli borger av det andre landet etter at du ble født. 

Du har også tapt ditt norske statsborgerskap hvis du ble borger av et annet land automatisk fordi

 • en av foreldrene dine ble borger av landet etter at de hadde søkt om det, og  
 • denne forelderen hadde foreldreansvaret for deg, og  
 • den andre forelderen din ikke var norsk borger. 

Du har ikke tapt ditt norske statsborgerskap hvis du ble borger av et annet land automatisk

 • da du ble født (fikk dobbelt statsborgerskap ved fødselen), eller
 • fordi du giftet deg med en borger av et annet land, eller 
 • fordi en av foreldrene dine ble borger av et annet land og denne forelderen hadde ikke del i foreldreansvaret, eller
 • fordi en av foreldrene dine som hadde del i foreldreansvaret ble borger av et annet land og din andre forelder fortsatt var norsk borger 

Krav til dokumentasjon

Dokumentasjon på at duikkehar tapt ditt norske statsborgerskap

Du må levere bekreftelse fra myndighetene i det andre landet du er borger av som viser når du ble borger av det andre landet og at du ble det automatisk av grunnene som er nevnt over.

Hvis du ikke har en slik bekreftelse kan du levere en utskrift fra statsborgerregelverket i det andre landet du er borger av, som viser hvilke bestemmelser fra denne loven som gjorde at du ble statsborger av det andre landet. Da må du i tillegg levere dokumentasjon som viser at du ble borger av det andre landet etter de aktuelle bestemmelsene.

Hvis du fikk et annet statsborgerskap ved fødsel etter en av foreldrene dine, kan dokumentasjon være:

 • fødselsattest, og dokumentasjon som viser at en av foreldrene dine var borger av landet når du ble født.

Hvis du fikk statsborgerskap ved fødselen fordi du ble født i landet: 

 • fødselsattest, pass eller annen dokumentasjon som viser at du ble født i landet.

Hvis du har fått statsborgerskap automatisk etter at du ble født: 

 • dokumentasjon som viser at den forelderen du fikk samme statsborgerskap som, ikke hadde foreldreansvar for deg, eller at den andre forelderen din fortsatt var norsk borger 

Hvis du fikk statsborgerskap ved at du giftet deg med en utenlandsk borger: 

 • vigselsattest og dokumentasjon som viser at du ble borger av landet fordi du giftet deg og uten at du hadde mulighet til å motsette deg å bli borger av det andre landet 

Dokumentasjon på at du har tapt ditt norske statsborgerskap 

Hvis du ble borger av et annet land etter at du eller foreldrene dine har søkt om det andre statsborgerskapet for deg, kan dokumentasjon være: 

 • vedtak/attest/bekreftelse fra myndighetene i landet du ble borger av som viser når og hvordan du ble borger av annet land 

Hvis du ble automatisk borger av et annet land fordi en av foreldrene dine ble borger av landet, må du også dokumentere at den forelderen du fikk statsborgerskap etter hadde foreldreansvar for deg ogat den andre forelderen din ikke var norsk. 

Eksempler på dokumentasjon kan være: 

 • bekreftelse fra myndighetene i landet du ble borger av som viser at du ble borger automatisk samtidig som en av foreldrene dine ble borger av landet, og 
 • dokumentasjon som viser hvem av foreldrene dine som hadde foreldreansvaret for deg, og 
 • dokumentasjon på at ingen av foreldrene dine fortsatte å være norske borgere.

Loven som er gjeldende

«Lov om norsk statsborgerrett av 10. juni 2005».