Endring av folkeregistrerte opplysninger


I noen tilfeller er det UDI som kan endre visse folkeregistrerte opplysninger for deg.
Informasjon

Du må skrive inn hvilket land du er statsborger i.

Hvis du kontakter oss på vegne av noen andre enn deg selv, må du skrive inn hvilket land den personen er statsborger i.