Enslig mindreårig asylsøker


Du er en enslig mindreårig asylsøker hvis du er under 18 år, kommer til Norge uten foreldre eller andre med foreldreansvar og søker beskyttelse (asyl) i Norge.

Hvis du kommer du til Norge som asylsøker og er under 18 år, får du en representant (verge) hos politiet. Representanten er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og sikre rettighetene dine i Norge, både juridisk og økonomisk.

Etter at du har vært hos politiet, kan det være at du skal du ha en samtale med ankomstenheten i UDI. Her får du en del spørsmål vi trenger svar på for å vite hvordan vi skal behandle søknaden din. Vi kan også be om samtykke fra deg til å gjennomføre en aldersundersøkelse.

  • I løpet av søknadsprosessen skal du til asylintervju.
  • Når du flytter, vil du vanligvis få en ny representant.
  • Når du er under 18 år, får du alltid en advokat som skal hjelpe deg. Advokaten følger deg vanligvis gjennom hele prosessen.

Alderen din er avgjørende for hvor du skal bo mens du venter på at søknaden din blir behandlet:

  • Er du mellom 15 og 18 år, skal du bo i et asylmottak for enslige mindreårige asylsøkere. Dette er spesielle asylmottak for ungdom.
  • Er du under 15 år, skal barnevernet (eksternt nettsted) sørge for at du blir tatt vare på.

Den alderen du oppgir til politiet, er den alderen vi går ut fra når vi bestemmer hvor du skal bo. Dersom det viser seg etter en aldersundersøkelse at alderen du sa til oss ikke er riktig, kan det få konsekvenser både for søknaden din og hvor du kan bo.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?