Fasiliteringsavtaler for søknader om besøksvisum


Noreg har ein avtale med Aserbajdsjan og Ukraina om at statsborgarar frå desse landa skal ha ein enklare prosess for å søkje om besøksvisum.

Dette gjeld uavhengig av kva land søkjaren bur i no.

Dei viktigaste fordelane for deg som er statsborgar av eit av desse landa, er:

  • Du betaler eit redusert gebyr på 35 euro i staden for 80 euro. Visse kategoriar av søkjarar kan også få gebyret sitt refundert.  
  • Sakshandsamingstida er vanlegvis maksimalt 10 dagar i staden for 30 dagar.
  • Det er enklare for deg å få besøksvisum for fleire innreiser.

Fant du det du lette etter?