Garantere økonomisk i familieinnvandringssaker


I nokre typar familieinnvandringssaker kan du vere økonomisk garantist. Det betyr at du tek på deg økonomisk ansvar for den personen som kjem til Noreg.

Dersom du

 • har eit stebarn som skal flytte til Noreg, eller
 • har ein svigerforelder som skal flytte til Noreg eller besøke Noreg i inntil ni månader

og ektefellen eller sambuaren din ikkje har nok inntekt, kan du garantere økonomisk i saka deira.

Kor mykje må du tene?  

Viss du skal vere garantist, må du ha ei samla inntekt på 

334 876 kroner i året før skatt

. Det må vere sannsynleg at du vil ha denne inntekta i minst eitt år framover. Seinare kan du bli beden om å dokumentere at du hadde denne inntekta det fyrste året familiemedlemmen din var i Noreg. 

Dersom du skal vere garantist er det ikkje mogleg å leggje saman inntekta di og inntekta til ektefellen eller sambuaren din for å fylle kravet til inntekt. Når du skal vere garantist, må du oppfylle kravet til inntekt aleine. 

Kva for type inntekt er godkjend?  

Vi reknar med desse typane inntekt: 

 • arbeidsinntekt 
 • sjukepengar, svangerskapspengar, foreldrepengar, uførepensjon eller alderspensjon frå folketrygda 
 • andre varige pensjonar eller faste periodiske bidrag (forsikringsutbetalingar eller liknande)  
 • introduksjonsstønad for nyankomne innvandrarar 
 • lån eller stipend du får i samband med utdanning  

Du som er garantist kan ha ein eller fleire av desse typane inntekt, så lenge dei til saman blir minst 

334 876 kroner i året før skatt

. For eksempel kan du ha ei uføretrygd på 210 000 kr i året og ei arbeidsinntekt på 120 000 kr i året.

Desse typane inntekt reknar vi ikkje med: 

 • økonomisk sosialhjelp 
 • bostønad 
 • dagpengar og arbeidsavklaringspengar 
 • stønader du får fordi du har barn 
 • eigne midlar (pengar på konto) 

 

Det er ikkje alltid mogleg å vere økonomisk garantist 

Det er ikkje mogleg for deg å garantere økonomisk i ei sak der nokon skal flytte til ektefellen sin, sambuaren sin eller forloveden sin i Noreg. Då er det ektefellen, sambuaren eller forloveden som bur i Noreg som sjølv må fylle kravet til inntekt.  

For å bli garantist må du fylle ut dette skjemaet. (pdf, 681 kB) Du treng ikkje stempel frå politiet på skjemaet.

Fant du det du lette etter?