Du fikk første oppholdstillatelse som danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse, etter 01.01.2021


Hva som regnes for gode nok kunnskaper i norsk står i forskriften til integreringsloven (eksternt nettsted).

Hvis du er usikker om dette gjelder for deg, må du ta kontakt med kommunen din.