Guide til ventetid i arbeidssaker


For å kunne gi deg et svar på hvor lenge du må vente for å få svar på søknaden din om oppholdstillatelse for arbeid, ber vi deg svare på tre spørsmål. 

Informasjonen er tilpasset

Hva slags søknad har du levert?: Førstegangssøknad (har ikke en oppholdstillatelse for arbeid fra før)

Hvor har du levert søknaden?: hos politiet i Norge

Hva slags oppholdstillatelse har du søkt om?: sesongarbeider

Informasjon til deg som har levert søknaden din hos politiet

Søknader som blir behandlet av politiet

Noen av søknadene om sesongarbeidstillatelse blir behandlet av politiet. Du kan finne informasjon om deres ventetid på politiets nettsider (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu).

Hvis politiet ikke kan behandle saken din selv, sender de den videre til UDI.

Søknader som blir behandlet av UDI

Hvis politiet sender søknaden din videre til UDI vil du få beskjed på e-post eller SMS.

Godkjennelse fra Landbruksdirektoratet
Hvis du er en sesongarbeider som har fått godkjennelse fra Landbruksdirektoratet behandles søknaden din sannsynligvis innen 7 dager fra Lanbruksdirektoratets vedtak om at du kan reise inn til Norge, hvis søknaden din allerede er til behandling hos UDI. Hvis søknaden leveres etter godkjennelsen fra Landbruksdirektoratet, så tar det lengre tid avhengig av søknadssted. Informasjon om ordningen kan du lese om på Landbruksdirektoratets nettsider (eksternt nettsted).

Godkjennelse fra Sjøfartsdirektoratet
For sesongarbeidere som har fått godkjennelse fra Sjøfartsdirektoratet behandles de fleste søknadene innen 7 dager fra Sjøfartsdirektoratets vedtak om innreise til Norge, så lenge søknaden allerede er til behandling hos UDI. Dersom søknaden leveres etter godkjennelsen fra Sjøfartsdirektortet, så tar det lengre tid avhengig av søknadssted. Du finner informasjon om ordningen på Sjøfartsdirektoratets nettsider. (eksternt nettsted)

Søknader for sesongarbeidere under koronasituasjonen i Norge
Hvis du er en sesongarbeider som ikke får returnert til hjemlandet ditt og som har søkt om ny oppholdstillatelse, behandles de fleste søknadene kort tid etter UDI har mottatt fullstendig søknad fra politiet. Les om hvordan arbeidsgiveren din kan søke om denne tillatelsen for deg.

Hvis du er sesongarbeider som har søkt om fornyelse og som oppholder seg i Norge nå, behandles de fleste søknadene kort tid etter UDI har mottatt fullstendig søknad fra politiet. Les om hvordan arbeidsgiveren din kan søke om å fornye tillatelsen for deg.

Kritiske samfunnsfunksjoner utenfor Landbruksbruksdirektoratets ordning
Hvis du er en sesongarbeidere som faller utenfor søknadsordningen som nevnt over må du vente til endringer i innreiserestriksjonene før du får svar på søknaden din fordi du ikke kan reise inn til Norge nå.

Arbeidsgivere som har sesongarbeidere som anses for å ha en unik kompetanse som er avgjørende for at virksomheten kan opprettholde driften, kan be UDI vurdere om de faller innunder det unntaket. Dersom en sesongarbeider skal vurderes for dette, så må dokumentasjon lastes opp i søknaden hos UDI.

Hvis du skal laste opp og ettersende dokumenter
Her finner du informasjon om hvordan du kan laste opp og ettersender dokumentene.

For at vi skal kunne registrere dokumentene raskest mulig, må du legge inn kvitteringsnummeret til Søknadsportalen. Kvitteringsnummeret ble sendt på e-post til den personen som registrerte søknaden i Søknadsportalen.


Denne informasjonen ble sist oppdatert 

21. september 2021

.

Den vil bli oppdatert neste gang 

20. oktober

.

 

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?