Guide til ventetid i arbeidssaker


For å kunne gi deg et svar på hvor lenge du må vente for å få svar på søknaden din om oppholdstillatelse for arbeid, ber vi deg svare på tre spørsmål. 

Informasjonen er tilpasset

Hva slags søknad har du levert?: førstegangssøknad (har ikke en oppholdstillatelse for arbeid fra før)

Hvor har du levert søknaden?: ved ambassade/konsulat eller søknadssenter i utlandet

Hva slags oppholdstillatelse har du søkt om?: forsker med egne midler

Ventetiden på saken din avhenger av om du har levert dokumentene dine til politiet eller til et VFS søknadssenter før eller etter 1. januar 2022. Du kan lese mer om hvorfor vi gjør dette. Ventetiden er regnet fra den datoen du leverte dokumentene dine hos politiet eller VFS søknadssenteret.  

Hvis vi trenger mer informasjon for å behandle søknaden din, vil vi ta kontakt med deg. Hvis du ringer oss, kan vi dessverre ikke gi deg noe mer informasjon om ventetid enn det du finner her.

Informasjon til deg som har søkt om oppholdstillatelse som forsker med egne midler


Hvis du leverte dokumentene dine før 1. januar 2022 

Hvis du har søkt fra utlandet
Det tar normalt 6 måneder fra du leverte søknaden til du får svar.

Hvis du har søkt hos politiet eller SUA i Norge
Det tar normalt 4 måneder fra du leverte søknaden til politiet i Norge til du får svar. 

Ønsker du å trekke søknaden?
Dersom du ikke lenger ønsker å få søknaden din behandlet, kan du be om at saken trekkes ved å ettersende en skriftlig bekreftelse om at du vil trekke søknaden. Du kan laste opp bekreftelsen på UDIs nettside.


Hvis du leverte dokumentene dine etter 1. januar 2022 

Etter at du har levert dokumentene dine til politiet eller et VFS søknadssenter kan det ta opptil 4 måneder før vi ser på saken din.

  • Hvis det mangler informasjon eller dokumenter i søknaden din, vil vi kontakte deg.  
  • Hvis søknaden din er komplett og ikke krever ekstra undersøkelser, vil vi behandle saken din og du får tilsendt et vedtak fra oss.  
  • Hvis saken din krever ekstra undersøkelser, vil dette bli gjennomført. Det varierer hvor lang tid det tar å gjennomføre ekstra undersøkelser. Du kan lese mer om hva ekstra undersøkelser kan innebære

Denne informasjonen ble sist oppdatert 

22. september 2022

.

Den vil bli oppdatert neste gang 

20. oktober

.

 

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?