Guide til saksbehandlingstid i familieinnvandringssaker


For å kunne gi deg et svar på hvor lang tid det vil ta å behandle saken din, ber vi deg svare på noen få spørsmål.
Informasjon
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.

Viktige meldinger