Guide til ventetid i familieinnvandringssaker


For å kunne gi deg et svar på hvor lenge du må vente for å få svar på søknaden din, ber vi deg svare på noen få spørsmål.

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Filippinene

Hva slags oppholdstillatelse eller statsborgerskap har familiemedlemmet ditt i Norge?: norsk/nordisk statsborger

Hva slags søknad har du levert?: Førstegangssøknad (har ikke en familieinnvandringstillatelse fra før)

Hvilket alternativ beskriver din situasjon?: Skal gifte meg i Norge (forlovet)

Ventetiden på saken din avhenger av om du har levert dokumentene dine til politiet eller til et VFS søknadssenter før eller etter 1. januar 2022. Du kan lese mer om hvorfor vi gjør dette. Ventetiden er regnet fra den datoen du leverte dokumentene dine hos politiet eller VFS søknadssenteret.  

Hvis vi trenger mer informasjon for å behandle søknaden din, vil vi ta kontakt med deg. Hvis du ringer oss, kan vi dessverre ikke gi deg noe mer informasjon om ventetid enn det du finner her.

Informasjon om ventetid

Hvis du leverte dokumentene dine før 1. januar 2022 

I dag tar det normalt 12 måneder fra du leverte dokumentene dine hos politiet, eller på ambassade, konsulat eller søknadssenter i utlandet, til du får svar på søknaden din.

Hvis UDI må gjøre ekstra undersøkelser, kan det ta lengre tid før du får svar. Hvis du har fått beskjed om at dere skal på intervju hos politiet eller på ambassaden, vil det normalt ta totalt 15 måneder fra du leverte dokumentene dine hos politiet eller på ambassaden til du får svar.


Hvis du leverte dokumentene dine etter 1. januar 2022 

Etter at du har levert dokumentene dine til politiet eller et VFS søknadssenter kan det ta opptil 4 måneder før vi ser på saken din.

  • Hvis det mangler informasjon eller dokumenter i søknaden din, vil vi kontakte deg.  
  • Hvis søknaden din er komplett og ikke krever ekstra undersøkelser, vil vi behandle saken din og du får tilsendt et vedtak fra oss.  
  • Hvis saken din krever ekstra undersøkelser, vil dette bli gjennomført. Det varierer hvor lang tid det tar å gjennomføre ekstra undersøkelser. Du kan lese mer om hva ekstra undersøkelser kan innebære

Denne informasjonen ble sist oppdatert 

22. september 2022

. Den vil bli oppdatert neste gang 

20. oktober

.

 

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?