Guide til ventetid i familieinnvandringssaker


For å kunne gi deg et svar på hvor lenge du må vente for å få svar på søknaden din, ber vi deg svare på noen få spørsmål.

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: Nigeria

Hva slags oppholdstillatelse eller statsborgerskap har familiemedlemmet ditt i Norge?: norsk/nordisk statsborger

Hva slags søknad har du levert?: Førstegangssøknad (har ikke en familieinnvandringstillatelse fra før)

Hvilket alternativ beskriver din situasjon?: Har samboer i Norge

Informasjon til deg som sannsynligvis vil bli innkalt til intervju

Du og familiemedlemmet ditt vil sannsynligvis bli kalt inn til intervju hos politiet eller på ambassaden.

Hvor lenge må jeg vente totalt på å få svar på søknaden?

I dag tar det normalt totalt 15 måneder fra du leverte dokumentene dine hos politiet eller på søknadssenteret til du får svar, hvis vi trenger at du skal på intervju. Hvis familiemedlemmet ditt bor i et politidistrikt med lang ventetid for intervju, kan det dessverre ta lenger tid. Du kan sjekke ventetidene for å komme til intervju hos politiet i de ulike politidistriktene her (eksternt nettsted).

Hvor lenge du må vente kan endre seg. Da vil det være den nye informasjonen som gjelder, selv om du har fått beskjed om en annen ventetid tidligere. Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Hvor lenge må jeg vente før jeg får vite om jeg skal på intervju?

Du vil vanligvis få beskjed om hva som skjer videre med saken din 6 måneder etter at du leverte søknadsdokumentene hos politiet, på ambassaden eller søknadssenteret.  

Du vil enten

  •  beskjed om at vi trenger mer informasjon eller dokumentasjon  
  • få beskjed om at dere skal på intervju hos politiet eller på ambassade, eller
  • få beskjed om at søknaden din blir avslått eller innvilget.

Vi vil gi deg beskjed på e-post. Vi bruker e-postadressen som du fylte inn i Søknadsportalen. Hvis dere skal på intervju, får dere innkalling fra politiet og ambassaden. 

Hvor lenge må jeg vente på å bli kalt inn til intervju?

Hvor lang tid det tar før politiet innkaller deg til intervju er avhengig av kapasiteten til politiet der du bor.

Noen politidistrikt kan ha lang ventetid for intervju. Du finner informasjon om ventetider for intervju på politiets nettsider (eksternt nettsted).

Hva skjer etter at jeg har vært på intervju?

Etter intervjuet sender politiet saken din tilbake til UDI. Du får beskjed om dette på e-post eller SMS.

Du må fortsatt vente på at UDI skal behandle saken din ferdig. Vi sorterer søknadene etter datoen de ble levert hos politiet eller på søknadssenteret og behandler de eldste sakene først.


Denne informasjonen ble sist oppdatert 

19. oktober 2021

. Den vil bli oppdatert neste gang 

20. november

.

 

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?