Guide til ventetid i familieinnvandringssaker


For å kunne gi deg et svar på hvor lenge du må vente for å få svar på søknaden din, ber vi deg svare på noen få spørsmål.

Informasjonen er tilpasset

Søkeren er statsborger i: USA

Hva slags oppholdstillatelse eller statsborgerskap har familiemedlemmet ditt i Norge?: oppholdstillatelse for arbeid

Informasjon til deg som har søkt om oppholdstillatelse for første gang

I dag tar det normalt 4 måneder fra du leverte søknaden hos Servicesenteret for utenlandske arbeidstakere, politiet, ambassade, konsulat eller søknadssenter i utlandet, til du får svar.

Hvis du søkte samtidig som familiemedlemmet ditt som er arbeidsinnvandrer, vil du får svar når familiemedlemmet ditt får svar.

Hvis UDI må gjøre ekstra undersøkelser, kan det ta lengre tid før du får svar. 

Hvor lenge du må vente kan endre seg. Da vil det være den nye informasjonen som gjelder, selv om du har fått beskjed om en annen ventetid tidligere. 

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Informasjon til deg som har søkt om fornyelse

Søknader som blir behandlet av politiet

De fleste søknader om fornyelse av oppholdstillatelse for familieinnvandring blir behandlet av politiet. Du kan finne informasjon om ventetid hos dem på politiets nettsider (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu) 

Hvis politiet ikke kan behandle søknaden din selv, sender de den videre til UDI.

Søknader som blir behandlet av UDI

Hvis politiet sender søknaden din videre til UDI vil du få beskjed på e-post eller SMS.

De fleste vil få svar på søknaden sin innen 4 måneder etter at de leverte søknaden hos politiet. 

Hvis du søkte samtidig som familiemedlemmet ditt som er arbeidsinnvandrer, vil du får svar når familiemedlemmet ditt får svar.

Hvis UDI må gjøre ekstra undersøkelser, kan det ta lengre tid før du får svar. 

Hvor lenge du må vente kan endre seg. Da vil det være den nye informasjonen som gjelder, selv om du har fått beskjed om en annen ventetid tidligere. 

Vi oppdaterer informasjonen på denne siden en gang i måneden.

Informasjon til deg som har fått avslag på søknaden din og har klaget 

I dag tar det normalt 4 måneder fra UDI mottar klagen din til vi tar en avgjørelse. Da vil vi enten omgjøre vedtaket og gi deg en oppholdstillatelse, eller sende saken din til Utlendingsnemnda (UNE) for klagebehandling.

Hvis vi sender klagen videre til UNE, vil du få beskjed på e-post eller SMS. Du finner informasjon om UNEs ventetid på deres nettsider (eksternt nettsted).


Denne informasjonen ble sist oppdatert 17. september 2020. Den vil bli oppdatert neste gang 20. oktober. 

Viktige meldinger

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?