Guide til ventetid i studiesaker


For å kunne gi deg eit svar på kor lenge du må vente for å få svar på søknaden din om studieløyve, ber vi deg svare på to spørsmål.
Kva slags søknad har du levert?
help

Vel om du har søkt for første gong, søkt om fornying, eller levert ei klage.

Fant du det du lette etter?