Guide til saksbehandlingstider for søknader om statsborgerskap


For å kunne gi deg et svar på hvor lang tid det vil ta å behandle søknaden din om statsborgerskap, ber vi deg svare på to spørsmål.
Informasjon

Søkeren er personen som ønsker å bli norsk statsborger.