Gyldig opphaldsløyve


At du har eit gyldig opphaldsløyve, vil seie at du har eit løyve som ikkje har gått ut. I vedtaket ditt står det kor lenge opphaldsløyvet ditt er gyldig.

Varig opphaldsrett og permanent opphaldsløyve er gyldig på ubestemt tid. Har du eit slikt opphaldsløyve, er det framleis gyldig sjølv om det ikkje står nokon gyldigheitsdato i vedtaket eller på opphaldskortet ditt.

Fant du det du lette etter?