Identitet


Når du søker om oppholdstillatelse i Norge må du dokumentere identiteten din, altså hva du heter, hvor gammel du er og hvilket land du kommer fra. 
  • Den beste måten å dokumentere identiteten din på er å legge frem gyldig pass, reisedokument, fødselsattest eller andre dokumenter med bilde fra offentlige myndigheter i hjemlandet ditt. Lever gjerne alle dokumentene du har. UDI registrerer deg i Norge med de opplysningene som er registrert i ditt hjemland, så sant disse opplysningene er korrekte, slik at det skal være enklest mulig for deg å leve i Norge.
  • For barn som er født i Norge vil norsk fødselsattest i utgangspunktet være tilstrekkelig dokumentasjon på barnets identitet, så lenge foreldrenes identitet er sannsynliggjort og barnets identitetsopplysninger (statsborgerskap og etternavn) stemmer overens med foreldrenes. 
  • Det er viktig at du oppgir korrekt identitet, for at vi skal vite hvem som er i Norge. Hvis du ikke fremlegger pass, vil du på grunn av dette i de fleste tilfeller få avslag på søknaden din. Unntaket er hvis du, eller den du søker familieinnvandring med, har fått beskyttelse (asyl) i Norge. I slike tilfeller er det også best hvis du fremlegger pass, men hvis du ikke har pass eller ikke kan fremskaffe pass, vil du ikke bebreides for dette. Da vil UDI forsøke å finne ut hvem du er på andre måter, ved å be deg forklare deg nøyaktig om blant annet livet ditt og familien din i hjemlandet ditt.   
  • Hvis UDI er i tvil om hvem du er, eller om informasjonen i dokumentene dine er korrekt, kan det hende at norske myndigheter vil undersøke dokumentene ekstra nøye eller gjøre andre undersøkelser. I noen tilfeller tar UDI kontakt med deg og ber om for eksempel DNA-testing, alderstesting eller intervjuer.
  • Hvis UDI ikke tror på det du forteller om hvem du er, vil dette kunne få konsekvenser for om du får bli i Norge, og hvilken type oppholdstillatelse du kan få. Hvis UDI senere finner ut at du har gitt uriktige opplysninger opplysninger om din identitet, kan du miste oppholdstillatelsen din - oppholdstillatelsen din kan bli tilbakekalt
  • Klikk her for å finne eksempler på hvordan UDI vurderer identiteten til ulike persongrupper (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu)

 

Fant du det du lette etter?