Karantenetid for sesongarbeidarar


Dersom du har hatt løyve som sesongarbeidar i seks månader, må du opphalde deg i seks månader utanfor Noreg før du kan få nytt sesongarbeidarløyve. Du kan ikkje vere i Noreg i meir enn seks månader i løpet av ein periode på 12 månader.

Eksempel

  • Dersom du har hatt eit sesongarbeidarløyve i tre månader, kan du få eit nytt løyve for tre månader med ein gong. 
  • Dersom du har hatt eit sesongarbeidarløyve i to månader, kan du få eit nytt løyve for fire månader.

Fant du det du lette etter?