Andre personer som kan få unntak fra kravet til å legge fram pass


Hvis du kommer fra et land hvor det ikke er mulig for norske myndigheter å kontrollere om informasjonen som står i passet ditt er riktig, kan du noen ganger få unntak fra kravet til å legge fram pass.

Du må tilhøre en av disse gruppene:

  • Hvis du var under 14 år da du fikk den første oppholdstillatelsen din, kan du få unntak fra kravet om å legge fram pass. Du må ha oppholdt deg i Norge med oppholdstillatelse i fem år. Du må ha gjort det som er mulig for å klarlegge identiteten din.
  • Hvis du var 14, 15 eller 16 år da du fikk den første oppholdstillatelsen din, kan du få unntak fra kravet om å legge fram pass. Du må ha hatt opphold i Norge med oppholdstillatelse i ti år. Du må ha gjort det som er mulig for å klarlegge identiteten din.