Søkere som har fått beskyttelse (asyl)


  • Hvis du har beskyttelse (asyl), er det ikke et krav at du legger fram pass, men du må levere inn de identitetsdokumentene du har.
  • Det må ikke være tvil om at opplysningene om identiteten din som du har gitt til norske myndigheter er riktige.