Søkere som kom til Norge da de var under 18 år, og har minst en forelder med klarlagt identitet


  • Hvis du kom til Norge da du var under 18 år kan du få unntak fra kravet om å legge fram pass, men du må levere inn de identitetsdokumentene du har.
  • Du må ha minst én forelder med klarlagt identitet.