Kravet til å ha fylt 24 år i familieinnvandringssøknader


I en del søknader om familieinnvandring for ektefeller og samboere må begge personene være minst 24 år gamle.

På denne siden bruker vi ordene "referansepersonen". Referansepersonen er familiemedlemmet som bor i Norge.

Reglene er avhengig av om dere er ektefeller eller samboere.

Ektefeller  

Kravet gjelder hvis dere

  • har levert søknadsdokumentene hos politiet, ambassaden, konsulatet eller søknadssenteret etter 1. januar 2017, og
  • giftet dere etter at referansepersonen flyttet til Norge, eller referansepersonen alltid har bodd i Norge.

Dere må være 24 år begge to når søknaden blir behandlet.

NB! Vi har tidligere lagt ut feil informasjon om at kravet ikke gjaldt hvis dere fylte ut søknadsskjemaet og betalte gebyret før 1. januar.  Hvis dere fylte ut søknadsskjemaet og betalte gebyret mellom 16. desember og 1. januar og leverer dokumentene så snart dere får time, gjelder derfor ikke kravet for dere. Hvis dere fylte ut søknadsskjemaet og betalte gebyret før 16. desember, men ikke leverte dokumentene innen 1.januar gjelder imidlertid kravet for dere. 

Hvem kan få unntak fra kravet?

Dere kan få unntak fra kravet til å være 24 år hvis det er åpenbart at dere har et frivillig samliv. 

Dette betyr at hvis UDI mener det ikke er risiko for tvangsekteskap, trenger dere ikke være 24 år gamle. Når UDI vurderer om dere kan få unntak, vil vi se på hvilke land dere kommer fra, og hvilken kulturell bakgrunn dere har. 

Dere trenger heller ikke være minst 24 år hvis dere giftet dere før noen av dere flyttet til Norge.

Samboere

Kravet gjelder hvis dere

  • har levert søknadsdokumentene hos politiet, ambassaden, konsulatet eller søknadssenteret etter 1. januar 2017, og
    • dere er samboere uten barn, og dere bodde sammen i mindre enn to år før dere flyttet til Norge, eller
    • dere er samboere med barn, og barnet ble unnfanget etter at referansepersonen flyttet til Norge. (Kravet gjelder likevel ikke hvis barnet ble unnfanget mens dere begge hadde oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge) 

Dere må være 24 år begge to når søknaden blir behandlet.

NB! Vi har tidligere lagt ut feil informasjon om at kravet ikke gjaldt hvis dere fylte ut søknadsskjemaet og betalte gebyret før 1. januar.  Hvis dere fylte ut søknadsskjemaet og betalte gebyret mellom 16. desember og 1. januar og leverer dokumentene så snart dere får time, gjelder derfor ikke kravet for dere. Hvis dere fylte ut søknadsskjemaet og betalte gebyret før 16. desember, men ikke leverte dokumentene innen 1.januar gjelder imidlertid kravet for dere. 

Hvem kan få unntak fra regelen?

Dere kan få unntak fra kravet til å være 24 år hvis det er åpenbart at dere har et frivillig samliv.

Dette betyr at hvis UDI mener det ikke er risiko for tvangsekteskap, trenger dere ikke være 24 år gamle. Når UDI vurderer om dere kan få unntak, vil vi se på hvilke land dere kommer fra, og hvilken kulturell bakgrunn dere har. 

Kravet gjelder heller ikke hvis dere bodde sammen i minst to år før dere flyttet til Norge, eller dere har barn som ble unnfanget før noen av dere flyttet til Norge (eller ble unnfanget mens dere begge hadde oppholdstillatelse eller statsborgerskap i Norge).