Kravet til fire års jobb eller utdanning i familieinnvandringssaker


I noen familieinnvandringssaker må referansepersonen (den som allerede har oppholdstillatelse i Norge) ha jobbet eller studert fulltid i Norge i til sammen fire år. 

Hvem gjelder kravet for?

Kravet gjelder bare hvis søkeren er:

 • ektefelle, hvis dere giftet dere etter at referansepersonen flyttet til Norge
 • samboer uten barn, hvis dere har bodd sammen i mindre enn to år
 • samboer med barn, hvis barna ble unnfanget etter at referansen flyttet til Norge. (Kravet gjelder likevel ikke hvis barnet ble unnfanget mens dere begge hadde oppholdstillatelse i Norge) 
 • forlovet og skal gifte seg

og

referansepersonen har oppholdstillatelse:  

 • som overføringsflyktning
 • på grunn av beskyttelse, asyl eller vern mot hjemsendelse
 • på grunn av sterke menneskelige hensyn eller sterk tilknytning til Norge
 • som familieinnvandrer (har fått familieinnvandring med en annen person i Norge)
 • permanent oppholdstillatelse (bosettingstillatelse) etter at du har hatt en av de andre oppholdstillatelsene i denne listen

Disse aktivitetene telles med for å oppfylle kravet:

 • lønnet arbeid
 • introduksjonsprogram
 • utdanning (grunnskole, videregående skole og høyere utdanning)
 • kvalifiseringsprogram eller kvalifiseringstiltak i regi av NAV
 • foreldrepermisjon i opptil 46 uker etter fødsel eller adopsjon, hvis du har rett til foreldrepenger
 • sykefravær med sykepenger
 • uførepensjon eller alderspensjon

Disse kan kombineres, men du må ha jobbet eller studert fulltid, eller en kombinasjon av disse i hvert av de fire årene.

Eksempler:

 • Du har studert 50 prosent samtidig som du har jobbet 50 prosent i fire år
 • Du har deltatt i introduksjonsprogram to år og så jobbet 100 prosent stilling i to år
 • Du har deltatt på kvalifiseringsprogram i 1,5 år og studert fulltid i 2,5 år

Fant du det du lette etter?