Lønns- og arbeidsvilkår i Norge


For å få en oppholdstillatelse for å arbeide i Norge, må lønns- og arbeidsvilkårene dine ikke være dårligere enn det som er vanlig i Norge. 

Hvor mye må du få i lønn?

  • Hvis du skal jobbe i en bransje med tariffavtale, må du få tarifflønn 
  • Hvis du skal jobbe i en bransje uten tariffavtale, kan lønnen din ikke være dårligere enn det som er normalt for yrket ditt der du skal jobbe.
    • Hvis stillingen krever mastergrad skal du ha en lønn på minst 412 600 kroner i året før skatt (summen vil endres i juni 2017). Vi kan godta lavere lønn hvis du dokumenterer at dette er normalt for yrket ditt der du skal jobbe.
    • Hvis stillingen krever bachelorgrad skal du ha en lønn på minst 382 900 kr i året før skatt (summen vil endres i juni 2017). Vi kan godta lavere lønn hvis du dokumenterer at dette er normalt for yrket ditt der du skal jobbe.

Hvis du skal søke om oppholdstillatelse som praktikant

  • Hvis du skal jobbe i en bransje med tariffavtale, må du få tarifflønn for arbeidstakere som er under utdanning. Denne lønnen er lavere, vanligvis 60 % av tarifflønn.
  • Hvis du skal jobbe i en bransje uten tariffavtale, kan lønnen din ikke være dårligere enn det som er normalt for noen som er under utdanning i yrket ditt der du skal jobbe.