Lønns- og arbeidsvilkår i Norge


For å få en oppholdstillatelse for å arbeide i Norge, må lønns- og arbeidsvilkårene dine ikke være dårligere enn det som er vanlig i Norge. 

Hvor mye må du få i lønn?

  • Hvis du skal jobbe i en bransje med tariffavtale, må du få tarifflønn 
  • Hvis du skal jobbe i en bransje uten tariffavtale, kan lønnen din ikke være dårligere enn det som er normalt for yrket ditt der du skal jobbe.
    • Hvis stillingen krever mastergrad skal du ha en lønn på minst 416 600 kroner i året før skatt. Vi kan godta lavere lønn hvis du dokumenterer at dette er normalt for yrket ditt der du skal jobbe.
    • Hvis stillingen krever bachelorgrad skal du ha en lønn på minst 386 700 kr i året før skatt. Vi kan godta lavere lønn hvis du dokumenterer at dette er normalt for yrket ditt der du skal jobbe.