Lønns- og arbeidsvilkår i Noreg


For å få eit opphaldsløyve for å arbeide i Noreg må lønns- og arbeidsvilkåra dine ikkje vere dårlegare enn det som er vanleg i Noreg. 

Kor mykje må du få i lønn?

 • Dersom du skal jobbe i ein bransje med tariffavtale, må du få tarifflønn.
 • Dersom du skal jobbe i ein bransje utan tariffavtale, kan lønna di ikkje vere dårlegare enn det som er normalt for yrket ditt der du skal jobbe.
  • Dersom stillinga krev mastergrad, skal du ha ei lønn på minst 

   480 900 kroner i året før skatt

   . Vi kan godta lågare lønn dersom du dokumenterer at dette er normalt for yrket ditt der du skal jobbe.
  • Dersom stillinga krev bachelorgrad, skal du ha ei lønn på minst 

   448 900 kr i året før skatt

    . Vi kan godta lågare lønn dersom du dokumenterer at dette er normalt for yrket ditt der du skal jobbe.
 •  

Fant du det du lette etter?