Midlertidig oppholdstillatelse


En midlertidig oppholdstillatelse er en oppholdstillatelse som er gyldig i en begrenset periode, for eksempel ett eller tre år. 

Alle som får en oppholdstillatelse i Norge, vil først få en midlertidig oppholdstillatelse, som har en utløpsdato. Først etter tre år i Norge er det mulig å søke om en permanent oppholdstillatelse, som er gyldig på ubestemt tid.