Non-refoulement (vern mot utsending)


Non-refoulement betyr vern mot utsending.

Non-refoulement betyr at ein person ikkje kan sendast til eit område der

  • han eller ho står i reell fare for å bli utsett for dødsstraff, tortur eller anna umenneskeleg eller nedverdigande behandling eller straff, eller
  • bli send vidare til eit slikt område.

Fant du det du lette etter?