Adoptivbarn


Du som ble adoptert etter 1. september 2006

Hvis du ble adoptert av en norsk statsborger 1. september 2006 eller senere, ble du automatisk norsk hvis du

Du som ble adoptert før 1. september 2006

Hvis du ble adoptert av en norsk borger før 1. september 2006, kan du ha blitt norsk statsborger da du ble adoptert eller ha blitt det senere ved å levere melding eller søknad.

Hvis du ikke har blitt norsk statsborger og fortsatt er under 18 år kan du bli norsk nå ved å levere en melding. Ta kontakt med UDI for å få vite hva du skal gjøre for å bli norsk.