Barn til nordiske foreldre som ble norske ved å levere melding


Hvis foreldrene dine var statsborgere av Sverige, Danmark, Finland eller Island og ble norske statsborgere ved å levere melding før du fylte 18 år, ble du automatisk norsk hvis du:

  • var bosatt i Norge
  • ikke var gift eller registrert partner

Barn under 18 år blir norsk automatisk samtidig med deg hvis barnet ditt er bosatt i Norge og ikke er gift eller registrert partner (se statsborgerloven § 22).
Før du kan søke om norsk pass til barna dine må de bli registrert som norske i Folkeregisteret. Du må selv ta kontakt med Skattekontoret for å gjøre dette.