Norskopplæring og prøver for de som søker om permanent oppholdstillatelse


Hvis du er mellom 16 og 55 år, må du som hovedregel ha gjennomført godkjent opplæring i norsk og samfunnskunnskap og bestått prøver i norsk og samfunnskunnskap før du kan få permanent oppholdstillatelse. 

Hvor mange timer opplæring du må ha, avhenger av når du fikk den første oppholdstillatelsen din som dannet grunnlag for permanent oppholdstillatelse. I vedtakene du får fra UDI eller politiet står det om oppholdstillatelsen din danner grunnlag for permanent oppholdstillatelse eller ikke.

Når fikk du den første oppholdstillatelsen?

  • Første tillatelse 1. september 2013 eller senere

  • Første tillatelse mellom 1. januar 2012 og 1. september 2013

  • Første tillatelse mellom 1. september 2005 og 1. januar 2012

  • Første tillatelse før 1. september 2005