Dossiersaker


Vi har også en åpen kvote som bestemmes av Justis- og beredskapsdepartementet.

Norsk politi innkaller søkerne til et registreringsmøte når de har kommet til Norge.
Politiet fokuserer blant annet på identitet og familierelasjoner. UDI fastsetter identiteten og fatter vedtak på grunnlag av søknaden og intervjuet hos politiet. De aller fleste får flyktningstatus.