Hva gjør politiet?


Søkerne er pålagt å melde seg for politiet senest innen syv dager etter at de har kommet til Norge. Derfor er det viktig at politiet innkaller søkeren umiddelbart etter at de har fått saken fra UDI. Søkeren har ikke gyldig oppholdstillatelse før politiet har effektuert vedtaket, og kan heller ikke få tildelt personnummer. 

Kommisjonssaker

I kommisjonssakene fatter UDI vedtak om oppholdstillatelse og status før søkeren ankommer Norge. Politiet effektuerer vedtaket til UDI, og gjør ikke ankomstregistrering.

Dossiersaker

I dossiersakene har søkeren fått en innreisetillatelse som gir ham rett til å oppholde seg i Norge inntil UDI har avgjort spørsmålet om status. Politiet effektuerer oppholdstillatelsen og foretar ankomstregistrering.