Hva gjør Skatteetaten?


Skatteetaten får en bekreftelse på søkerens tillatelse og ankomstdato til Norge. Siden søkeren må melde seg for politiet innen syv dager, vil Skatteetaten ha oversikt over når søkeren kan få tildelt norsk identitetsnummer.

I kommisjonssakene gir UDI beskjed til Skatteetaten om ankomstdatoen, og Skatteetaten sjekker datasystemet for utlendingsforvaltningen (DUF) daglig om sakene er effektuert av politiet. Så snart politiet har effektuert sakene kan Skatteetaten utstede identitetsnummer. 

I dossiersaker gir UDI beskjed til Skatteetaten når vi har fattet vedtak, slik at Skatteetaten kan utstede identitetsnummer. 

De medisinske sakene blir prioritert. I disse sakene utsteder Skatteetaten identitetsnummer samme dag som søkeren ankommer Norge.