Introduksjonsordningen


Formålet er å styrke flyktningenes mulighet for å kunne delta i yrkes- og samfunnslivet. Kunnskap i norsk, samfunnskunnskap og økonomisk selvstendighet er viktige deler av programmet. Du kan lese mer på IMDIs nettsider (eksternt nettsted).