Forskarar og forelesarar


Forskarar og forelesarar som skal arbeide i Noreg i inntil tre månader, treng ikkje opphaldsløyve.

Krav

  • Du må vere forskar med minst fullført bachelorgrad eller forelesar.