Idrettsutøvarar med støtteapparat


Nokre profesjonelle idrettsutøvarar og støtteapparatet deira treng ikkje opphaldsløyve dersom dei skal arbeide i Noreg i inntil tre månader.

Krav

  • Idrettsutøvaren må leve av å vere idrettsutøvar.
  • Du kan ikkje ha arbeidsgivar i Noreg.