Journalistar og fotografar


Nokre journalistar, fotografar og andre tilsette i utanlandske medieinstitusjonar treng ikkje opphaldsløyve dersom dei skal arbeide i Noreg i inntil tre månader.

Krav

  • Du kan ikkje ha arbeidsgivar i Noreg.