Mannskap på skip i opplag


Nødvendig vakt- og vedlikehaldsmannskap på utanlandsk eigd skip i opplag i Noreg treng ikkje opphaldsløyve dersom dei skal arbeide i Noreg i inntil tre månader.

Krav