Personell på utanlandsk tog, buss eller lastebil i internasjonal trafikk


I nokre tilfelle treng ikkje personell på utanlandsk tog, buss eller lastebil i internasjonal trafikk opphaldsløyve dersom dei skal arbeide i Noreg i inntil tre månader.

Krav

  • Du kan ikkje ha arbeidsgivar i Noreg.