Religiøse forkynnarar


Nokre religiøse forkynnarar treng ikkje opphaldsløyve dersom dei skal arbeide i Noreg i inntil tre månader.

Krav

  • Arbeids- eller oppdragsgivaren kan ikkje ha behov for ein forkynnar i denne rolla i meir enn tre månader.