Tilsette i internasjonale selskap


Nokre tilsette i internasjonale selskap treng ikkje opphaldsløyve dersom dei skal arbeide i Noreg i inntil tre månader.

Krav

  • Du må vere tilsett i eit internasjonalt selskap som har ei avdeling i Noreg.
  • Du må vere tilsett i den utanlandske delen av selskapet.
  • Du skal delta i opplæring i den norske delen av selskapet.