Sjøfolk med spesielle reisedokumenter


  • Identitetskort for sjømenn utstedt av Algerie, Albania, Angola, Aserbajdsjan, Belarus, Belize, Cuba, Djibouti, Dominica, Fiji, Ghana, Grenada, Guinea-Bissau, Guyana, India, Indonesia, Irak, Iran, Jemen, Jordan, Kamerun, Kazakhstan, Kenya, Kirgisistan, Liberia, Madagaskar, Marokko, Moldova, Myanmar, Nigeria, Pakistan, Russland, St. Lucia, St. Vincent og Grenadinene, Salomon-øyene, Sri Lanka, Sør-Korea, Tadsjikistan, Tanzania, Tunis, Tyrkia, Ukraina eller Vanuatu, når han eller hun skal tiltre eller fratre en stilling på et skip i norsk havn, eller er besetning på et skip og ønsker å oppholde seg i den havnen hvor skipet ligger under landlov
  • Filippinsk ”Seafarer’s Identification and Record Book” eller vanlig filippinsk pass (når personen skal mønstre på eller av skip i norsk havn)
  • Reisebevis for flyktningsjømenn utstedt av: Australia, Belgia, Bosnia-Herzegovina, Canada, Danmark, Frankrike, Irland, Italia, Kroatia, Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia, Marokko, Mauritius, Nederland, New Zealand, Norge, Portugal, Serbia og Montenegro, Slovenia, Storbritannia, Sveits, Sverige eller Tyskland