Prøve i samfunnskunnskap for å få permanent oppholdstillatelse


Hvis du skal søke om permanent oppholdstillatelse, og er mellom 16 og 55 år, må du ha bestått en prøve i samfunnskunnskap.

Hvem gjelder kravet for?

Kravet gjelder for deg som

  • har fylt 16 år og er under 55 år, og
  • fikk din første oppholdstillatelse som dannet grunnlag for permanent oppholdstillatelse etter 1. september 2013, og
  • har blitt ferdig med å fylle ut søknadsskjemaet i Søknadsportalen etter 16. desember 2016 (Du får bekreftelse på e-post når du er ferdig med å registrere søknaden din).

Kravet gjelder ikke for deg som

  • er under 16 år eller har fylt 55 år, eller
  • har fått unntak fra kravet om å ta prøve i samfunnskunnskap, eller kravet om å ta opplæring i samfunnskunnskap, fra kommunen, eller
  • ble ferdig med å fylle ut søknadsskjemaet i Søknadsportalen senest 16. desember 2016 (Du får bekreftelse på e-post når du er ferdig med å registrere søknaden din).

Hvilke prøver er godkjent?

Avsluttende prøve i samfunnskunnskap (eksternt nettsted) på valgfritt språk.

Kan noen få unntak fra å ta en slik prøve?

Hvis kommunen allerede har gitt deg unntak fra kravet om å ta prøve i samfunnskunnskap, eller kravet om å ta godkjent opplæring i samfunnskunnskap, trenger du ikke å ta prøven nå heller.

Hvis du ikke allerede har fått fritak, kan du søke kommunen om fritak nå, hvis du er i en av disse situasjonene: 

  • Du har "gode nok" kunnskaper om det norske samfunnet. Du må legge ved dokumentasjon på at du har gode nok kunnskaper når du søker.
  • Du er alvorlig eller kronisk syk. Det skal svært mye til for å få et slikt unntak. Du må dokumentere sykdommen med legeerklæring.
  • Det er andre tungtveiende (viktige og alvorlige) grunner til at du ikke bestått prøven.  Det skal svært mye til for å få et slikt unntak. Du må dokumentere hvorfor det vil være urimelig ikke å gi deg fritak.

Har du allerede bestått prøven?

Hvis du allerede har bestått en slik prøve da du deltok på undervisning i norsk og samfunnskunnskap, trenger du ikke å ta den på nytt nå.

Hvis du er usikker på om du har bestått en slik prøve må du kontakte kommunen der du tok prøven.

Har du ikke tatt prøven ennå?

Hvis du ikke har tatt prøven, og heller ikke har fått unntak, bør du vente med å søke om permanent oppholdstillatelse.

Hvis den nåværende oppholdstillatelsen din går ut før du får tatt prøven, må du i stedet søke om å fornye oppholdstillatelsen din. Husk å søke i god tid før oppholdstillatelsen går ut.

Hvis du allerede har søkt om permanent oppholdstillatelse selv om du ikke har bestått prøven eller fått unntak, kan søknaden din bli avslått. Hvis den blir avslått vil UDI eller politiet i stedet fornye oppholdstillatelsen din, hvis du fyller kravene til det. 

Ønsker du å ta prøven nå?

Hvis du ikke allerede har tatt en slik prøve, må du ta den nå.  

Du finner informasjon om samfunnskunnskapsprøve på Kompetanse Norge  sine nettsider (eksternt nettsted).

Hvis du har spørsmål om prøvene, må du ta kontakt med Kompetanse Norge