Registreringsbevis for EU/EØS-borgere


Et registreringsbevis er et dokument som bekrefter at politiet har registrert deg som EU/EØS-borger som bor i Norge. 
  • Et registreringsbevis er et dokument som bekrefter at politiet har registrert deg.
  • Du skal bare registrere deg én gang, uansett hvor lenge du skal bo i Norge. Du kan også f.eks. bytte fra å være student til å være arbeidstaker uten å registrere deg på nytt.
  • Etter at du har registrert deg kan du få et norsk identitetsnummer og skattekort (skatteetaten.no).
  • Hvis du er i Norge i lenger enn tre måneder uten å registrere deg, kan du få en bot.