Relokalisering av asylsøkere fra Hellas og Italia til Norge


Personer som har søkt om beskyttelse i Hellas eller Italia kan søke om å bli overført til et annet europeisk land og få søknaden sin behandlet der. Dette kalles relokalisering.

Norges forpliktelser i EUs relokaliseringsprogram

Stortinget besluttet i desember 2015 at Norge skal ta imot 1 500 asylsøkere som befinner seg i Italia og Hellas, i løpet av 2016 og 2017.

  • Relokaliseringprogrammet er et EU/EØS-samarbeid og må ikke forveksles med UNHCR sin ordning for overføringsflyktninger.

Relokaliseringsprogrammet

I EUs relokaliseringsprogram får asylsøkere mulighet til å få søknaden om beskyttelse (asyl) behandlet i et annet EU/EØS-land.

Det er opp til italienske og greske myndigheter til hvilket land de fremmer en asylsøker som kandidat for relokalisering. Det landet har da mulighet til å godta eller avvise asylsøkeren som har blitt foreslått.

Dersom landet aksepterer at asylsøkeren kan relokaliseres dit, får asylsøkeren reisen organisert gjennom den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Når asylsøkeren kommer til landet de blir relokalisert til, blir søknaden om beskyttelse behandlet etter vanlige rutiner i dette landet.

Kravene en asylsøker må oppfylle

For at en asylsøker skal falle inn under ordningen, må personen oppfylle disse kravene:

  • Må ha kommet til Italia eller Hellas etter 24. mars 2015.
  • Må ha søkt om beskyttelse i landet de er i.
  • Må være av en nasjonalitet som har 75 % eller høyere sannsynlighet for innvilgelse av beskyttelsessøknaden i Europa, etter tall fra Eurostat.
  • Må ikke være aktuell for Dublin-prosedyre.

Italienske og greske myndigheter gjennomfører en registersjekk og det europeiske asylstøttekontoret EASO gjennomfører et intervju av alle asylsøkere som vurderes for relokalisering. Opplysningene fra registersjekken og intervjuet er for å avdekke om det er personer som kan utgjøre en fare for rikets sikkerhet. I slike tilfeller vil norske myndigheter avvise asylsøkeren.

Mer informasjon om hvem ordningen gjelder for og hvilke krav en asylsøker må oppfylle finner du hos det europeiske asylstøttekontoret (EASO) (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?