Relokalisering av asylsøkere fra Hellas og Italia til Norge


I 2016 og 2017 eksisterte den en ordning der personer som har søkt om beskyttelse i Hellas eller Italia kan søke om å bli overført til et annet europeisk land og få søknaden sin behandlet der. Ordningen het relokalisering.

Norges forpliktelser i EUs relokaliseringsprogram

Stortinget besluttet i desember 2015 at Norge skulle ta imot 1 500 asylsøkere som befant seg i Italia og Hellas, i løpet av 2016 og 2017.

  • Relokaliseringprogrammet er et EU/EØS-samarbeid og må ikke forveksles med UNHCR sin ordning for overføringsflyktninger.

Relokaliseringsprogrammet

I EUs relokaliseringsprogram fikk asylsøkere mulighet til å få søknaden om beskyttelse (asyl) behandlet i et annet EU/EØS-land.

Italienske og greske myndigheter kunne bestemme til hvilket land de fremmet en asylsøker som kandidat for relokalisering. Det landet hadde da mulighet til å godta eller avvise asylsøkeren som ble foreslått.

Dersom landet aksepterte at asylsøkeren kunne relokaliseres dit, fikk asylsøkeren reisen organisert gjennom den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM). Når asylsøkeren kom til landet de ble relokalisert til, ble søknaden om beskyttelse behandlet etter vanlige rutiner i dette landet.

Mer informasjon om hvem ordningen gjaldt for og hvilke krav en asylsøker måtte oppfylle finner du hos det europeiske asylstøttekontoret (EASO) (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?