Fornyelse av beskyttelse (asyl) og sterke menneskelige hensyn


Sjekkliste for fornyelse av oppholdstillatelse for beskyttelse

For denne type søknad er det ikke noen sjekkliste. Når du møter opp hos politiet, må du levere: 

Sjekkliste for fornyelse av oppholdstillatelse for sterke menneskelige hensyn

For denne type søknad er det ikke noen sjekkliste. Når du møter opp hos politiet, må du levere: