Bestille nytt oppholdskort


Hvis du har fylt ut et skjema i Mine søknader

Hvis du har fylt ut et søknadsskjema i Mine søknader, må du logge inn og gå til din søknad for å se din personlige sjekkliste.

Sjekkliste som viser hva du må ha med deg til politiet:

  • undertegnet følgebrev
  • gyldig pass
  • hvis du har hatt et annet pass de siste fire årene: det gamle passet ditt
  • det gamle oppholdskortet ditt (hvis du har det)
  • hvis du har byttet navn: dokumentasjon på navneendring