Oppheving av innreiseforbud


  • pass eller annen dokumentasjon på identitet
  • kopi av alle sidene i passet ditt
  • dokumentasjon på dato for utreise fra Norge, for eksempel stempel i pass eller billetter, som viser når du reiste ut av Norge.
  • dokumentasjon som viser grunnene til at du vil reise til Norge, for eksempel legeattest eller innkallelse til en rettssak
  • ny, datert vandelsattest fra landet der du bor nå, hvis du er utvist fra Norge på grunn av straffbare handlinger.

Dokumentasjonen må være på norsk eller engelsk. Hvis du skal levere inn dokumenter på andre språk, må du også legge ved en oversettelse som er gjort av autorisert oversetter.