Registreringsordningen for EU/EØS-borgere


Hvis du har fylt ut et skjema i Mine søknader

Hvis du har fylt ut et søknadsskjema i Mine søknader, må du logge inn og gå til din søknad for å se din personlige sjekkliste.

Sjekkliste for arbeidstaker

 • gyldig nasjonalt identitetskort eller pass
 • ansettelsesbevis (pdf, 1,0 MB)(eller arbeidskontrakt som er i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser)
 • hvis du skal arbeide i en bemanningsbedrift: dokumentasjon på minst ett konkret oppdrag 

Hvis dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk, må de være oversatt til norsk eller engelsk av en godkjent oversetter. På oversettelsen må det stå hvem som har foretatt oversettelsen og når.

Sjekkliste for student

 • gyldig nasjonalt identitetskort eller pass
 • bekreftelse på opptak ved en godkjent utdanningsinstitusjon eller videregående skole
 • privat sykeforsikring eller europeisk helsetrygdekort
 • egenerklæring om at du har nok penger til å forsørge deg selv
 • hvis du er under 18 år:
  • Hvis ingen av foreldrene dine skal bo i Norge, må du levere fødselsattest, og samtykke fra den eller de som har foreldreansvar. Samtykket skal være bekreftet hos notarius publicus. Du må også levere bekreftet kopi av gyldig ID med bilde fra de som har foreldreansvar.
  • Hvis bare den ene forelderen skal bo i Norge, må du levere fødselsattest, og enten samtykke og bekreftet kopi av gyldig ID med bilde fra den andre forelderen eller rettsavgjørelse på at forelderen i Norge har foreldreansvaret alene. Samtykket skal være bekreftet hos notarius publicus.

Hvis dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk, må de være oversatt til norsk eller engelsk av en godkjent oversetter. På oversettelsen må det stå hvem som har foretatt oversettelsen og når.

Sjekkliste for familiemedlemmer

 • Gyldig nasjonalt identitetskort eller pass
 • Dokumentasjon på familieforholdet, for eksempel vigsels- eller fødselsattest
 • Dokumentasjon på oppholdsgrunnlaget til den EU/EØS-borgeren du kom sammen med eller vil bli gjenforent med:
  • hvis arbeidstaker: dokumentasjon på at han eller hun er i arbeid, for eksempel lønnslipper, arbeidskontrakt og/eller en bekreftelse fra arbeidsgiver
  • hvis selvstendig næringsdrivende: dokumentasjon som viser at han eller hun er selvstendig næringsdrivende, for eksempel foreløpig driftsresultat eller næringsoppgave, fakturaer, kontrakter, utskrift fra Brønnøysundregisteret, dokumentasjon på innrapportering av merverdiavgift, kontrakter/kvitteringer på kjøp/leie av lokaler, bil, utstyr eller lignende
  • hvis student: Dokumentasjon på at han eller hun er student på godkjent utdanningsinstitusjon eller videregående skole, og en erklæring på at han eller hun har nok midler til å forsørge seg selv og familien
  • hvis person med egne midler: dokumentasjon som viser at han eller hun har nok midler til å forsørge seg og familien, for eksempel pensjon eller penger på konto
 • Hvis familiemedlemmet ditt er norsk statsborger og dere har bodd fast sammen i et annet EU/EØS-land, skal du bruke sjekklistene for familieinnvandring med norsk borger etter EU/EØS-regelverket.
 • Hvis EU/EØS-borgeren du kom sammen med eller vil bli gjenforent med oppholder seg i Norge som student eller med egne midler: dokumentasjon på at du har privat sykeforsikring som er gyldig i 12 måneder framover.
 • Hvis familiemedlemmet er under 18 år og bare den ene av foreldrene skal bo i Norge, må dere legge fram enten samtykke og bekreftet kopi av gyldig ID med bilde fra den andre forelderen eller rettsavgjørelse på at forelderen i Norge har foreldreansvaret alene. Samtykket skal være bekreftet hos notarius publicus.
 • Hvis du er under 18 år, så må en av foreldrene dine møte sammen med deg når du leverer søknaden til politiet eller et VFS søknadssenter/ambassade. Det holder at kun én av foreldrene møter sammen med deg, så lenge den andre forelderen signerer søknaden, og dere legger ved pass for begge foreldrene.

Hvis dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk, må de være oversatt til norsk eller engelsk av en godkjent oversetter. På oversettelsen må det stå hvem som har foretatt oversettelsen og når.

Sjekkliste for person med egne midler

Hvis dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk, må de være oversatt til norsk eller engelsk av en godkjent oversetter. På oversettelsen må det stå hvem som har foretatt oversettelsen og når.

Sjekkliste for ansatt i utenlandsk firma (tjenesteyter)

 • gyldig nasjonalt identitetskort eller pass
 • arbeidskontrakten med din arbeidsgiver i utlandet
 • dokumentasjon fra oppdragsgiveren i Norge eller arbeidsgiveren i et annet EU/EØS-land på oppdraget og hvor lenge det varer (oppdraget må være midlertidig)

Hvis dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk, må de være oversatt til norsk eller engelsk av en godkjent oversetter. På oversettelsen må det stå hvem som har foretatt oversettelsen og når.

Sjekkliste for selvstendig næringsdrivende 

 • gyldig nasjonalt identitetskort eller pass
 • bevis på at du er selvstendig næringsdrivende. Selvstendig næringsvirksomhet kan sannsynliggjøres gjennom ulike kombinasjoner av følgende dokumenter:

Hvis dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk, må de være oversatt til norsk eller engelsk av en godkjent oversetter. På oversettelsen må det stå hvem som har foretatt oversettelsen og når.

Sjekkliste for au pair

Hvis dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk, må de være oversatt til norsk eller engelsk av en godkjent oversetter. På oversettelsen må det stå hvem som har foretatt oversettelsen og når.