Søk om norsk pass


For å få norsk pass, må du ha norsk statsborgerskap. Du får imidlertid ikke norsk pass automatisk når du blir norsk statsborger, du må søke om det.