Hva skjer med rettighetene mine hvis jeg skal søke fornyelse, men ikke får time hos politiet i tide?


Hovedregelen er at du må møte opp til avtalt time hos politiet og levere dokumentene dine senest én måned før oppholdstillatelsen din går ut. Først da er søknaden din levert.

Hvis du har en tillatelse som kan fornyes og har møtt opp hos politiet og levert søknad om fornyelse eller permanent oppholdstillatelse senest en måned før den nåværende tillatelsen din går ut, har du de samme rettighetene som den nåværende tillatelsen din gir.

Hvis det ikke er mulig å få time hos politiet før denne fristen på grunn av lang ventetid, er det tilstrekkelig at du har registrert søknaden på nett senest 37 dager før tillatelsen din går ut. Hvis du har søkt senere enn dette må UDI vurdere konkret om du likevel kan få de samme rettighetene.

Hvis du allerede har permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett har du fortsatt de samme rettighetene selv om du ikke har et gyldig oppholdskort. Du har for eksempel fortsatt rett til å arbeide, du har de samme rettighetene til støtte fra NAV, og du står fortsatt registrert som bosatt i Norge i Folkeregisteret. Politiet har også tilgang til systemer der de kan se at du har permanent oppholdstillatelse eller varig oppholdsrett. Du bør ikke reise ut av landet uten gyldig oppholdskort.