Hvordan kan jeg sende inn dokumenter digitalt til en søknad sendt inn før april 2022?


For å laste opp dokumenter digitalt og sende dem inn til UDI til en søknad som du sende inn før april 2022, kan du gå til UDIs tjeneste for å sende inn dokumenter her (eksternt nettsted).